Śmierć nie zawsze ma miejsce tam, gdzie planuje się – nawet z dużym wyprzedzeniem – miejsce pochówku swoje lub Bliskiej Osoby. Gdy takie okoliczności nastąpią – zachodzi konieczność zorganizowania transportu Zmarłego z miejsca obecnego przebywania do miejsca, w którym nastąpi pogrzeb. Transport taki może być wykonany tylko specjalistycznymi samochodami, zaprojektowanymi i przeznaczonymi jedynie do przewozu Zmarłych.

W przypadku transportu międzynarodowego konieczne jest uzyskanie specjalnych pozwoleń, dokumentów oraz certyfikatów. Procedury te są zazwyczaj skomplikowane, wymagają znajomości nie tylko języka, ale i niejednokrotnie zawiłych przepisów. Dlatego najlepiej powierzyć je doświadczonej firmie, która wie, jak – w sposób sprawny, a jednocześnie pełen szacunku względem Zmarłego i jego Rodziny – taki transport przeprowadzić.

Zakład Pogrzebowy SACRUM, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na takie usługi – ma w swojej ofercie także transport Zmarłych. Wykonujemy je naszymi karawanami, które podlegają okresowym kontrolom i posiadają certyfikaty wymagane prawem polskim oraz międzynarodowym, przewidzianym dla tego typu transportu.

Nasz zakład posiada również doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, zarówno kierowców, jak i obsługę – których zadaniem jest nie tylko sprawna realizacja transportu zwłok lub prochów, ale także towarzyszenie rodzinie zmarłego na każdym etapie i zapewnienie jej dyskretnej informacji i wsparcia.