K. L. z Dębna

Dziękuję firmie Sacrum za pomoc w organizacji pogrzebu mojego kochanego męża Jarosława. Za życzliwe słowa i sprawne działanie. I za to, że byliście i jesteście Państwo po prostu dobrymi ludźmi na właściwym miejscu.