Konieczność bycia dyspozycyjnym i mobilnym – także w sensie gotowości do wielokrotnej zmiany miejsca zamieszkania – a także malejąca liczba rodzin wielopokoleniowych, w których troska o siebie kolejnych pokoleń jest naturalna – znajdują swoje odbicie także w kwestiach związanych ze sprawami ostatecznymi. Wiele osób nie ma możliwości stałego dbania o groby, które są rozproszone na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów; również uiszczanie opłat administracyjnych za wiele istniejących grobów staje się z biegiem czasu i w miarę przybywania nowych grobów bardzo kosztowne.

Ta właśnie przyczyna jest wskazywana jako jedno z najczęstszych uzasadnień wniosków o ekshumację: pragnienie, aby szczątki krewnych mogły być pochowane razem.

Innym powodem ekshumacji może być wygaśnięcie 20-letniej koncesji na dany grób i decyzja o jej nieprzedłużeniu. Wniosek o ekshumację mogą także złożyć także prokuratura lub sąd, a także inspektorat sanitarny – biorąc pod uwagę konieczność zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

Niezależnie od powodu, dla którego ekshumacja ma się odbyć, jest to procedura skomplikowana pod względem technicznym i logistycznym oraz niełatwa pod względem psychicznym. Jej przeprowadzenie nie może więc zostać pozostawione przypadkowemu wykonawcy. Powinien się nim zająć zakład pogrzebowy z dużym doświadczeniem oraz posiadający odpowiedni personel i sprzęt.

Zakład Pogrzebowy SACRUM pozostaje do Państwa dyspozycji także w tej delikatnej kwestii, jaką jest przeprowadzenie ekshumacji. Zapewniamy kompleksowe wsparcie i pomoc w uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów oraz w przeprowadzeniu samej procedury na cmentarzu. Gwarantujemy dyskrecję oraz sprawne działanie.

Jednocześnie przypominamy, że ekshumacje mogą odbywać się między 16 października a 15 kwietnia 2019. Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji lub chcą wyjaśnić jakiekolwiek wątpliwości – zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do dyspozycji w naszych biurach w Dębnie, Myśliborzu i Kostrzynie nad Odrą.